Автор: Йовчо Стоянов – 05 април 2017

Градската електроцентрала в Русе започва работа на 26 август 1916 г. и така градът става третият електрифициран български град.

25310454
инж. Петър Малчев

В началото на ХХ в назрява въпросът за електрификацията на Русе. Общината възлага на инж. Петър Малчев да изготви необходимите проекти, които са готови през 1910 г. Те предвиждат изграждането на електроцентрала, която да дава осветление за нуждите на населението и за някои от индустриалните предприятия. След това плановете са приети от Общината и от комисия при Министерството на вътрешните работи, а инж. Малчев е назначен за началник на електрическото отделение от 1 януари 1911 год. В източната зона на Русе, край р. Дунав е отделена общинска земя, върху която от 1911 е започнат строежът на електроцентралата. Строителството се извършва от фирма „Сименс Шукерт”- акционерно дружество от Виена. Поради войните работата върви с прекъсвания. На 26 август 1916 машините влизат в действие и тогава за първи път светват електрическите крушки на уличните стълбове.

20171205 164944 1
Фотоалбум с примерни проекти за електроснабдяване, представен от Сименс Шукерт- Виена

След София и Варна, Русе е третият електроосветен български град. Официалното откриване става на 17 февруари 1917 г. Електроенергията се произвежда от три дизелови мотора с мощност от по 270 к.с. всеки. Първоначално потребителите получават електроенергия само за осветление- от свечеряване до полунощ. Крайните квартали: Селеметя, Сарай, Летен и Тракцията до 1924 г. остават без осветление. През 1927 г. е доставен още един дизелов мотор с мощност 600 к.с., а  през 1939 г. е доставена най-голямата парна турбина с мощност 1400 киловата.  По това време този район е наричан „топлата вода”. Тъй като отпаден продукт от пароцентралата е топла вода, в района постоянно са се събирали да перат, да се мият и т. н. Преди 1944 г. Русенската електроцентрала е общинско предприятие. В началото на 60- те г. започва изграждането на ТЕЦ Русе. Градът вече е включен в общата енергийна система на страната, а електроцентралата става ненужна. При приватизацията на електроразпределението старата електроцентрала, заедно с прилежащия й терен става собственост на фирма Е-он, наследена от Енерго-про. Сега целия този район е запустял и очаква  обновление. 

680020335
Снимка от официалното откриване на Русенската електроцентрала 1916 г., снимка ДА- Русе

Видео: Рекламен албум с електроцентрали, построени от фирма Сименс Шукерт, Виена