Автор: Йовчо Стоянов – 14 ноември 2017

На 29 октомври 1936 г. е основан Ротари клуб Русе. Сред неговите основатели са изявени индустриалци, икономисти, инженери, общественици, адвокати и лекари в Русе.

1 copy re mark
Основателите на Ротари клуб- Русе

През 2016 г. Ротари клуб Русе отбеляза 80 годишнината на ротарианското движение в Русе. По тоя случай бе издадена книга „80 години Ротари клуб в Русе”, Нейни автори са Владимир Витков, Цвятко Kадийски, Иво Братанов и Илия Димитров. Същата ни беше любезно предоставена от г-н Иво Братанов. Първата част на книгата, написана от Цвятко Кадийски- историк на бълг. ротаранци, е посветена на основаването на Ротари клуб Русе. С нейна помощ представяме накратко историята на ротарианството и конкретно на русенските ротарианци:

1r re mark
Снимката на основателите на Ротари клуб- Русе, фотограф Тодор Ставрев
296420 280966572016471 712264330 n
Посещението на Уилям Мание- Президент на Ротари итернешънъл

Първият Ротари клуб е създаден през 1905 г. в Чикаго (САЩ) от адвоката Пол Харис. На 23 февруари той провежда среща с трима свои приятели, за да обсъдят една идея. На срещата присъстват: Сил­ве­с­тър Ший­л, търговец на въглища, Гу­с­та­вус Е. Ло­ер, ми­нен ин­же­нер и Хи­рам Шо­ри от ши­ва­ш­кия би­з­нес. Те избират името Ротари (на английски rotary – въртящ се, ротационен), защото решават сед­ми­ч­ни­те сбир­ки да ста­ват в различните офиси на членовете, като се ре­ду­ват. През следващите години в САЩ възникват много клубове, които се обединяват в Национална асоциация на Ротари клубовете. По- късно ротарианството се разпространява по целия свят, организацията се преименува на Международна асоциация на Ротари клубовете, а през 1922 г. името ѝ е променено на Rotary International.

Първият Ротари клуб в България е основан в София през 1933 г., а три години по-късно е чартиран/ удостоверен (на английски: charted – „присъдена му е харта, или удостоверение“).  През 1935 г. е основан Ротари клуб Варна. Още от началото на 1936 г. започва работа инициативен комитет за създаване на клуб и в Русе. В състава му влизат: Иван  Попов, Нестор Несторов, д-р Никола Начев, Рене Арнтцен, д-р Симеон Хитов и инж. Стефан Корабов.

549505 280966618683133 535956370 n
Съобщението за основване на Ротари клуб Русе

По време на пътуването от София за Букурещ на 1 октомври 1936 г., президентът на Ротари Интернешънъл Уилям Мание спира в Русе, където е посрещнат от инициаторите по учредяването на клуб в Русе. На 29 октомври 1936 г. в Русе пристигат върховния комисар за Европа на Ротари клубовете инж. Гербел и инж. Любен Божков- председател на Ротари клуб София. И така на същия ден- 29 октомври 1936 г. е основан Ротари клуб Русе.

Сред неговите основатели са изявени индустриалци, икономисти, инженери, общественици, адвокати и лекари в Русе:

инж. Рене Арнтцен- директор на Захарната фабрика, белгийски консул в Русе;

д-р Симеон Хитов- военен лекар, общественик, член на масонската ложа, син на войводата Панайот Хитов;

д-р Михаил Мантов- адвокат, син на бившия окръжен управител Димитър Мантов;

Александър Алексиев- икономист,  директор на русенския клон на Франко-белгийската банка;

Иван Цочев Недков- търговец, член на управителния съвет на фабрика „Дунав”- за производство на железни изделия;

Борис Петров- индустриалец, съдружник в машинна фабрика „Е. Мюлхаупт” АД;

Димитър Пенев- известен русенски адвокат;

инж. Стефан Корабов- собственик на фабрика за метални изделия;

инж. Кирил Старцев- кмет на Русе по това време;

Иван Цачев- директор на Русенска популярна банка, Председател на Управителния съвет на яхтклуб Русе- първият яхтклуб в България;

д-р Никола Н. Начев- икономист, индустриалец- управител на „Начо Начев” АД;

Йосиф Вешков- индустриалец- директор на „Първа българска петролна индустрия”, Председател на Областната търговско-индустриална камара;

Нестор Несторов- виден търговец, консул на Австрийското консулство в Русе;

д-р Никола Караиванов- икономист, началник на индустриалния отдел на РТИК;

Иван Ив. Попов- главен секретар на Русенската търговско-индустриална камара;

Димитър Ат. Буров- банкер и директор на Машинната фабрика „Е. Мюлхаупт”;

Александър Досев- виден русенски аптекар;

Александър Искович- индустриалец, акционер във фабрика „Искович и Леви”; 
По-късно към русенския Ротари клуб се присъединяват:

Георги Мушанов –търговец, подпредседател на Русенската търговско-индустриална камара;

д-р Борис Малчев – известен русенски зъболекар;

Иван Шаранков- индустриалец, член на Управителния съвет и акционер на Машинна фабрика „Евгени Мюлхаупт”  АД;

Георги Бачеваров- индустриалец, собственик на фабрика за производство на сапуни „В. Бачеваров”;

Анастас Н. Буров –банкер;

инж. Емануил (Манол) Искович- индустриалец, акционер във фабрика „Искович и Леви“;

Станимир Василев- икономист;

Инж. Георги Евтимов- строителен инженер;

Д-р Атанас Златаров- зъболекар;

Проф. Иван Деблев- бивш директор на Опитна станция „Образцов чифлик”, от 1938 г. директор на Захарна фабрика- Русе;

и други членове.

Тържествената церемония за предаването на чартъра на русенския клуб става на 2 октомври 1937 г. във Военния клуб.

135062729519780 1
Тържество във Военния клуб в Русе по случай предаването на чартъра

В последвалите няколко години Русенският Ротари клуб развива много активна дейност, но за сравнително кратък период от време.

2 re mark
Прием в румънското консулство в Русе, 24 юни 1939 г.

С излизането на Закона за защита на нацията от 23.12.1941 г. Ротари клубовете в България са забранени. След 1944 г. новата власт определя ротари организацията като „фашистка” и така на практика преповтаря забраната от 1941 г.

3 ire mark
Прием в румънското консулство в Русе, 24 юни 1939 г.

Възстановяването на Ротари клуб Русе става след повече от 50 г. прекъсване. Нашия интерес по темата беше провокиран от снимки от първите години на ротарианското движение в Русе. Нашият колега Илиан Илиев попада на интересни русенски снимки при софийските  антиквари. Те са били част от личен архив на русенски ротарианец, най-вероятно Александър Алексиев. Някои от тях са надписани, на други няма надписи, но хората на тях са разпознаваеми и със сигурност имат връзка с ротарианското движение в Русе. Снимките са откупени и сега са част от колекциите на Илиян Илиев и Йовчо Стоянов.

image0192.1 re mark
Коледно тържество в Търговско-индустриалната камара, Русе 1939 г.