Автор: Йовчо Стоянов – 04 юни 2017

Банка “Гирдап” е първата частна банка в България. Основана е в края на 1881 г. и работи до 1922 г.

299520924
Ул. "Александровска с Кредитното дружество "Гирдап", 1904 г.
image girdap1910
Акция от 100 лв. златни, II емисия, на Кредитно дружество "Гирдап"- Русе, 1910г.

Акционерно-спестително дружество “Гирдап” е първата частна банка в България. Основана е по инициатива на Симеон Сп. Златев, който свиква учредително събрание в края на 1881 г. Името на банката идва от името на махала “Гирдап”. На събранието са обсъждани и други имена, но е избрано точно името “Гирдап”, за да се подчертае връзката на новооснованата банкова институция с махалата (района) от който са много от нейните членове. Основателите са видни русенски финансисти и търговци, между които са братята Христо и Коста Армянови.  За председател на Управителния съвет е избран Симеон Сп. Златев, касиер – Христо П. Армянов, деловодител- Стефан В. Малчев. Спестително дружество “Гирдап” започва да функционира от 1 януари 1882 г. На извънредно общо събрание на акционерите на 22 декември 1902 г. е преименувано на Кредитно дружество „Гирдап“. Сред акционерите са още Георги Силаги, Михаил Силаги, Иван Хаджииванов и други. От самото начало на съществуването си, Банка  “Гирдап” е тясно свързана с Народнолибералната партия. В края на  ХІХ и началото на ХХ в. значението на банката  нараства изключително много, като през 1912 г. тя е една от трите най-големи частни банки в България,  наред с БТБ (Българска търговска банка) и БКБ (Българска кредитна банка).

50746942
Ул. "Александровска" със сградата на Банка Гирдап в средата, картичка изпратена през 1913 г., но самата снимка от фотографа М. Камерман е от 1904 г.

“Гирдап” разкрива банкови клонове в София, Варна, Ямбол, Пазарджик и др. Освен, че извършва кредитна и влогонабираща дейност, Банка „Гирдап“ се превръща в своеобразна търговска централа. Чрез своите  креации из цялата страна, банката контролира голяма част от банковите институции, производството и търговията на страната.

girdap do banka v london n
Плик от кореспонденцията на Кредитно дружество "Гирдап" с Атинската банка в Лондан, 1913 г.

След войните обаче, Банка “Гирдап” губи своите политически протекции. Вследствие на лошото управление и конфликта на интереси, банката изпада в тежко финансово положение. През 1922 г. БНБ  закрива сметките на “Гирдап”, което предизвиква паника сред вложителите. През следващата година са изтеглени депозити за 38 000 000 лв, а много полици на нейни длъжници са протестирани. През 1925 г. Русенският окръжен съд обявява Банка “Гирдап” в несъстоятелност, като процедурите по нейната ликвидация се проточват чак до края на 30- те години.

442930460
Градската градина и Кредитно дружество “Гирдап”, около 1908 г.

Сградата на Управлението на банката в Русе е построена през 1896-97 г. по проект на Самуил Данаилов. През 1913 г., вследствие на пожар, мансардния етаж е увреден. При възстановяването по проект на инж. Т. Тонев вместо мансардата е надстроен пълноценен трети етаж. При това изчезва островърхата кула на ъгъла, но “часовникът” остава и досега.

Ул. "Александровска" и сградата на Банка "Гирдап" в центъра