black logo 5

Проектът RoustchoukBG е дело на едноименното сдружение РусчукБГ, вписано в Търговския регистър през 2020 г. Екипът си поставя за цел да осветли историята на Русе, като събира информация, изучава и популяризира миналото на града. Разбира се, това не самоцел. Нашите амбиции са да изготвим една по-богата и пълна картина на историята на града и да увлечем все повече хора, с които по примера на нашите предшественици, да работим така, че да запазим и умножим духовната, културна и икономическа енергия на града и така да го предадем на нашите наследници.

Всички публикувани материали са авторски и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, пълно или частично, и използване е възможно само след изричното писмено съгласие на авторите и собствениците на сайта, освен ако целите са некомерсиални. Във всички случаи е задължително да се посочи източника — сайта roustchoukbg.com.

Можете да разпространявате и копирате снимките (и описанието им) единствено с некомерсиална цел, като задължително посочите източника “RoustchoukBG”, с посочен активен линк, или изписан неактивен линк www.roustchoukbg.com.

За да може да осъществява своята просветителска и популяризаторска дейност РусчукБГ се издържа освен от дарения и чрез извършване на стопанска дейност:

  • продажба на файлове с изображения;
  • продажба на фотографии (дигитални копия);
  • продажба на фотографии (оригинали);
  • продажба на готови отпечатъци;
  • продажба на печатни издания и сувенири;
  • сканиране и заснемане на архиви;
  • дигитална обработка и ретуш.

Ако искате да ни подкрепите и да подпомогнете нашата дейност, можете да направите дарение на банковата сметка на сдружението в Първа инвестиционна банка:

Fibank

IBAN: BG16FINV91501217502322

РусчукБГ

Изключително сме благодарни на всички, които ни помагат!